Leasing

Bind inget kapital


Att leasa ett objekt är ett smidigt sätt att finansiera en investering. Vid leasing binder ni inget kapital. Detta resulterar i att ni inte behöver använda företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit.

Vi köper utrustningen och överlåter nyttjanderätten till er. Leasingavgiften beräknas oftast efter annuitetsmetoden, vilket innebär att ni har samma månadskostnad hela avtalstiden.

Leasing som finansieringsform gör det enklare för er att budgetera era kostnader då ni som leasingtagare i förväg känner till hur mycket kostnaden är varje månad för hela avtalstiden.

Ofta krävs ingen säkerhet då den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen.

Fördelar leasing

Ingen kapitalbindning.

Någon säkerhet behövs normalt inte.

När avtalstiden löper ut kan objektet köpas.

Kostnaden är avdragsgill.