Inkasso

Vi ser till att ni får betalt.


För oss handlar inkassoindrivning om att vara lyhörd mot både Er och era kunder, Vi värnar alltid om era kundrelationer när vi som inkassoombud hjälper er att få betalt för era fodringar.
Vår ambition är att era kunder ska kunna betala sina skulder utan att hamna hos kronofogden, så att båda parter kan känna sig nöjda med utfallet. Vi vet hur viktig en god affärsrelation är och har därför som mål att våra klienter även fortsättningsvis ska kunna göra affärer med sina kunder. City Finans ställer därmed stor vikt vid att ni får betalt samtidigt som vi vårdar era kundrelationer. Vi är även flexibla med att anpassa oss efter den enskilde gäldenärens förutsättningar.

Vi följer god inkassosed och har byggt upp våra rutiner för att uppfylla detta. Rutinerna är i enlighet med Datainspektionens regler, riktlinjer och rekommendationer. Innan vi åtar oss ett inkassouppdrag för en kunds räkning så kontrollerar vi alltid att kunden bedöms ha laglig grund för sin fordran.

Fördelar inkasso

Skydda ert rykte, när en tredje part tar hand om era inkassoärenden skyddar ni er image, rykte och varumärke.

Kassaflöde, ökar likviditeten

Vi bryr oss om era kunder, personlig dialog med kunden ger högre kundnöjdhet och lägre bortfall

Skräddarsydda lösningar